RF

 
 
 
 

RF

RAK spol. sro, Obchodní rejstřík Okresního soudu Trenčín, vl. č. 1661 / R, oddíl Sro, sídlo: kpt. Jaroše 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, IČ: 31437923, DIČ: 2020416739, DIČ: SK2020416739. Statutární orgán (jednatelé): Ing. Vojtech Račko, Ing. Alexandra Račková. (Dále jako "prodávající")

 

Kontaktní adresa (korespondenční adresa): RAK spol. sro kpt. Jaroše 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou Slovenská republika

Email: info@prezuvky.sk 

Tel.:   +421 905 331 930

_________________________________________________________________________________

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (vyplňuje kupující)

 

Údaje o kupujícím

Jméno a příjmení nebo název společnosti

 

telefon

 

E-mail

 

č. účtu ve tvaru IBAN

 

 

Údaje o reklamovanom výrobku

Výrobce (značka)

 

Typ výrobku (model)

 

Výrobní číslo (pokud je přítomno)

 

datum prodeje

 

Číslo faktury / č. dokladu

 

Popis poruchy / závady

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL (vyplňuje prodávající)

 

Datum přijetí reklamace

 

Datum vyřízení reklamace

 

řešení reklamace

výměna zboží

Vrácení kupní ceny

neuznaná reklamace

Výměna zboží za

 

 

Vrácení kupní ceny zboží na účet ve tvaru IBAN nebo poštovní poukázkou na adresu:

 

Důvod neuznání reklamace

 

Místo a kontakt možného odborného posouzení v případě zamítnutí reklamace uplatněné po 12 měsících

 

 

  • Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci během prvních 12 měsíců od koupě, prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na jeho výsledek veškeré náklady nese prodávající.

 

  • Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících a prodávající ji zamítl, je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení (soudní znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Pokud bude odborný posudek ve prospěch spotřebitele, může reklamaci uplatnit znovu; znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout. Náklady odborného posouzení jakož i všechny ostatní související účelně vynaložené náklady nese prodávající. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i veškeré další související náklady. 

 

 

Datum a podpis kupujícího: ............................................. ........ 

      

Datum a podpis prodávajícího: ............................................. ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze