Formulář odstoupení od smlouvy do 14 dnů

 
 
 
 

Formulář odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Odstoupení spotřebitele od smlouvy (ve lhůtě 14 dnů)  

Kupující - spotřebitel:  

Jméno, příjmení,titul.....................................................................................................................

Adresa bydliska:...........................................................................................................................

Telefon, e mail :...........................................................................................................................

Odstupuje od smlouvy uzavřené s   prodávajícím: RAK spol. s ro, Obchodní rejstřík Okresního soudu Trenčín, vl. č. 1661 / R, kpt. Jaroše 24, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, IČ: 31437923, DIČ: 2020416739, DIČ: SK2020416739, jednatel: Ing. Vojtech Račko, Ing. Alexandra Račková, Ing. Vojtech Račko.  

Číslo faktury:................................................................................................................................

Číslo objednávky: .......................................................................................................................

Datum predaja:............................................................................................................................

Důvod vrácení zboží:.................................................................................................................   

Zboží je nefunkční

zboží mi nevyhovuje

Našel / našla jsem levnější                     

jiný důvod:

Kupní cena má být vrácena:

bezhotovostním převodem na bankovní účet: .............................................. ...........       

                     

 

                                          Datum a podpis kupujícího - spotřebitele

       

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena převodem finančních prostředků na bankovní účet uvedený v tomto odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.  Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze